Inloopuurtje

De Kandelaar juni 2018Anderen noemen het het “inloopspreekuur”, ikzelf spreek liever van het “inloopuur”, maar het komt op hetzelfde neer: iedere donderdagochtend, schoolvakanties en overmacht uitgezonderd, is één van beide predikanten van Kerk aan de Linge van 9.00 tot 10.00 uur aanwezig in De Kandelaar achter de Grote Kerk. Wie er behoefte aan heeft, kan even binnenlopen voor een praatje, een vraag, een regeldingetje, een goed gesprek.

Het loopt niet storm. De helft van de keren dat ik er zit – al dan niet met een kan vers gezette koffie – komt er niemand binnen. Dan ben ik gewoon bezig met schrijf- of leeswerk, zoals nu. Heel af en toe komen er twee of zelfs drie mensen langs. Dat betekent dan voor de inlopers nog even een ommetje over de markt maken en daarna kijken of de kust vrij is om je woordje te doen. Het is heel goed dat dat gewoon kan.

Vanmorgen is het de laatste keer dat ik hier zit. De klok van de Grote Kerk slaat half tien en het is rustig. Vandaar dat ik de kans heb dit neer te tikken. De lucht is grijs, maar heel af en toe glijdt er een straal zonlicht over het kleine pleintje waar de vitrines met Leerdammer glaskunst en een eenzame jonge boom staan. Ik vraag me af of ik het zal gaan missen. Het was altijd haasten om hier donderdag ’s ochtends op tijd te zijn: opstaan, kinderen wekken, douchen, de jongste helpen met aankleden, ontbijten, kinderen naar school brengen, rugzak met werk inpakken, van Schoonrewoerd naar Leerdam, auto parkeren bij de Bethelkerk en een korte wandeling naar De Kandelaar. Meestal hoorde ik de klok al negen slaan als ik nog bij de HEMA liep. Op de fiets is het ook te halen, maar dan moet de rugzak de avond van tevoren al zijn ingepakt (en moet het niet regenen…).

Over twee maanden verhuis ik naar Appingedam. Misschien moet ik dit inloopuurtje maar meenemen daarnaartoe. Op de een of andere manier biedt het een ruimte waar ik anders nauwelijks (aan toe) kom. Het is verrassend. Want je weet nooit wie er gaat komen, en of er wel iemand komt. Het is een mooie mix van bezig en beschikbaar zijn. Misschien wel het predikantschap in een notendop. Zowel van de kant van de spreekuurhouder als van de kant van de inloper bezien.

Als predikant wandel je toch ook zomaar op hoop van zegen een nieuwe gemeente binnen? Je klop aan bij iemand die jou niet direct had verwacht te ontmoeten en je mag daar zomaar jouw verhaal van God doen. Samen ben je in gesprek en met een beetje zegen kom je er beide rijker uit. Tegelijk ben je ook zelf spreekuurhouder en sta je open voor ieder die – ook op hoop van zegen – op verhaal wil komen. En ook als er niemand op de stoep staat, blijft er voldoende te doen en te studeren. Klaar is het nooit – het lijkt het leven wel.De Kandelaar juni 2018 - 02

De kerkklok slaat 10 uur. Soms blijf ik nog wat hangen omdat het in De Kandelaar zo rustig werkt of leest. Vandaag niet: er moet een versgeboren spruit bewonderd worden. Benieuwd waar die ooit binnen zal lopen.

Goed. Voor de laatste keer hier de laptop afsluiten en in de rugzak stoppen. Jas aan, pet op en dit mooie stadje aan de Linge weer in.
Oh, ja! Nog gauw effe een koekje mee uit het keukentje…

Greetz, Jominee

 

 

Advertenties

aards slijk

Kerkbalans 2016Mijn moeder had zo haar manier om financiële en materiële tegenvallers het hoofd te bieden. Ze gebruikte dan altijd een uitdrukking die ze van haar “omaatje” had geleerd: “Kinderen, het is maar aards slijk.” Af en toe gebruikte ze de uitdrukking ook bij financiële meevallers, waarna ze met haar armen wapperde en zei: “Laten we het maar onder de armen verdelen.” Lees verder

de heilzame spiegel van Dimitri Verhulst

Bloedboek - omslagDe afgelopen week is er heel wat geschreven en gezegd naar aanleiding van het Interview met Dimitri Verhulst door Jeroen Pauw over zijn nieuwste boek “Bloedboek”. Zie bijvoorbeeld wat Robert-Jan van Amstel en Alain Verheij erover schreven. De teneur van de reacties uit christelijke hoek kan worden samengevat met een zinnetje uit Geloven tegen beter weten in van Wil van den Bercken: “Met kennis van de Bijbel staat of valt niet alleen het geloof, maar ook de kritiek erop.” En ik denk dat dat helemaal terecht is (zie ook GoedBericht Weblog).

Het is schokkend te horen met hoeveel vooringenomenheid en dedain de heren Pauw en Verhulst over de Bijbel, de kerk en het christelijk geloof praten. Omdat mijn moeder me regelmatig voorhield: “Erger u niet, verwonder u slechts”, moet ik bekennen dat ik het interview met immer stijgende verwondering heb gevolgd. Eenzelfde verwondering roept het interview dat Verhulst aan Trouw gaf, bij mij op.

En toch ben ik blij met het Verhulst-Pauw-interview. Lees verder

zingen in de zomer

Liedboek 2013 - jongeren-editieAl een tijdje heb ik niets van me laten horen hier. Er waren andere zaken die de aandacht opeisten. Nu Pinksteren achter de rug is en ook in de kerk het ‘zomerreces’ aanbreekt, is er weer ruimte voor een of meer blogposts.

Wanneer de eerste keer was, weet ik niet meer precies. Het zal een van de zomers in de jaren 2000-2003 geweest zijn. Ik kreeg een telefoontje uit Dwingeloo met de vraag of ik een Zomerzangavond wilde leiden in de gereformeerde kerk aldaar. Ik heb toen ‘ja’ gezegd en dat is door de jaren heen een gouden greep gebleken. Dit jaar is het dus zeker de 12de keer dat ik een Zomerzangavond in Dwingeloo mag leiden en ik heb er heel veel zin in!

Ieder jaar in de maanden juli en augustus worden er in de Brug-Es Kerk in Dwingeloo wekelijks op dinsdag Zomerzangavonden gehouden. Dit jaar ben ik op dinsdag 28 juli aan de beurt, waarbij de muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Geert Meijer. Dus ben je in de buurt: voel je van harte welkom!

Over zingen gesproken: De afgelopen maand heb ik me aan beide kanten van de Duitse grens beziggehouden met het vertalen van liedboekliederen. De laatste keer ging het om het bekende Duitse kerklied “Komm, Herr, segne uns“, geschreven en gecomponeerd door Dieter Trautwein.


Dit lied is in het Liedboek 2013 opgenomen als Lied 418: “God, schenk ons de kracht“. Ik ben er heel blij dat het eindelijk in het Nederlands “beschikbaar” is, maar ik mis in de huidige vertaling van Ad den Besten wat mij juist raakt in de Duitse tekst. Het gaat dan vooral om het eerste (en vierde) couplet. Ik mis daar in het Nederlands de vraag aan God om ons – de zingende gemeente – te zegenen met eenheid en met trouw getuige-zijn: “Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen.” Ook mis ik er de notie dat God ons nooit in de steek laat: “Nie sind wir allein”. Dat “lachen en geween” gezegend zijn, komt doordat we altijd en overal “die Deinen” (de uwen) zijn, en niet allereerst doordat we samen Gods wegen gaan. Bovendien vind ik “lachen en geween” nogal archaïsch en stroef overkomen…

Al jaren geleden heb ik daarom een poging gedaan – ik wist van Ad den Bestens vertaling nog niets – om zelf een vertaling te maken. Echt tevreden was ik er niet over. Nu het nieuwe Liedboek er is, wilde ik het toch nog eens proberen. Zeker omdat het op 7 juni jl., toen ik voorging in de Bethelkerk, Lied van de Week was. Jullie mogen zeggen of je het geslaagd vindt of niet…

Hier mijn alternatief voor Lied 418:1 en 4

Kom, Heer, zegen ons,
dat ons niets zal scheiden
en wij overal trouw uw Naam belijden.
Gij zult met ons gaan –
zonneschijn of regen.
Zo wordt ons tot zegen
ied’re lach of traan.

Over het begin van het laatste regeltje heb ik lang zitten dubben: “elke lach of traan” of “iedre lach of traan”? De zingbaarheid gaf de doorslag, ook al betekende dat een apostrofje in “ied’re”. Dat zingt gewoon veel makkelijker bij die hoge toon; probeer het maar eens.

Welke vertaling ook je voorkeur heeft, ik hoop dat dit lied ook voor jou bij het ‘vaste repertoire’ gaat horen.

Goede groet, Jominee

P.S. Mocht je het couplet ergens gebruiken: graag de vertaler vermelden!  ;o)

70 x 7

EurobiljettenVermenigvuldigen en vermeerderen is een bijzondere roeping in de Bijbel. Dat begint al in Genesis, waar de mens zelf wordt opgeroepen zich te vermenigvuldigen. Ook het goede moet vermenigvuldigd worden: een teken van de goedheid van God, die gul zijn goede gaven uitdeelt aan ieder die daarom vraagt. Wie gelooft, wordt opgeroepen gul te zijn in alles wat goed is: vergeving, genade, gastvrijheid, naastenliefde, enz.

Die roeping tot gulheid geldt ook de goede gaven. In onze wekelijkse nieuwsbrief stond daarom een oproep in die zin: vanuit de gemeente is 70 Euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een laptop voor het Jeugdhonk en het Beamteam. Daar is wel een voorwaarde aan gesteld: namelijk dat er in deze maand oktober nog zes andere gevers van 70 Euro gevonden moeten worden om het totaalbedrag op 7 x 70 = € 490,- te brengen. Een leuke uitdaging, zou ik zo zeggen.

Mij is gevraagd e.e.a. te coördineren. De zes andere gevers mogen zich dus bij ondergetekende melden. Ik ben benieuwd of we onze jeugd en het beamteam over een maand met een eigen beamer kunnen verblijden…!

Goede groet, Jominee

 

P.S. De eindstand op Dankdag was 7 x 70, dus € 490,00 !  Daarmee is het streefbedrag in ruim een maand binnengekomen. Grote dank aan alle goede gevers!
We wensen de gebruikers van het Jeugdhonk en ook ons Beamteam alvast veel plezier van de nieuw aan te schaffen laptop!
(9-11-2014)

groeicatechese

Jop Swing 7 - Handelingen & OpenbaringVolgende week, op dinsdag 30 september maken we weer een start met de groeicatechese voor jongeren van 12-15 jaar. Dit seizoen wandelen we door het bijbelboek “Handelingen van de apostelen”. Daar kun je lezen hoe de kerk eigenlijk is begonnen: een klein groepje enthousiaste leerlingen van Jezus, de 12 apostelen, weet duizenden andere mensen ook enthousiast te maken. Dat lukt natuurlijk niet bij iedereen en de apostelen worden regelmatig vervolgd, in de gevangenis gegooid en zelfs gedood. Hun bijzondere en soms spannende belevenissen met God, elkaar en anderen gaan we dit seizoen volgen.

Voor de deelnemers aan de Groeicatechese is ook een Facebook-groep gemaakt: “Groeicatechese Kerk aan de Linge 2014-2015“. Zo kunnen we ook tussendoor contact houden.

De eerste bijeenkomst is volgende week: dinsdag 30 september van 18.45 tot 19.45 uur in De Kandelaar. De leiding (Johan de Visser, ds. Ben Heijting en ikzelf) heeft gekozen voor een nieuwe insteek die ook voor onszelf nogal avontuurlijk is…

Eén tipje van de sluier mag ik alvast optillen:

Oh ja, deze eerste keer zijn ouders ook welkom, tenminste als ze gewoon meedoen en niet aan de zijlijn gaan zitten aapjes kijken.  ;o)

Goede groet, Jominee

it giet oan !

PKN vlagHet startweekend is alweer achter de rug. Ons nieuw jaarthema “Wij zijn” (na het jaarthema van afgelopen seizoen “Ik ben”) werd door gezamenlijke activiteiten onder de aandacht gebracht: gisteren samen zingen in de Grote Kerk van Leerdam; samen schilderen, wandelen en fietsen; samen eten; en vanmorgen samen vieren onder leiding van drie voorgangers van de Protestantse Kerk in Leerdam: ds. Detlef Bohlken van de Evangelisch Lutherse Gemeente en ds. Ben Heijting en mijn weinigheid van Kerk aan de Linge. Het was een leuke ervaring om “een preek met drie heren” te houden.   Lees verder

Waar hebben mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld behoefte aan? – Deel I

Omdat het juist nu weer volop in het nieuws is, lijkt het mij goed – zeker in deze week van inkeer – hier de blog van Alexander Veerman over te nemen, die zich in de PKN indringend bezig heeft gehouden met vragen rond seksueel misbruik en de gevolgen daarvan.

Alexander Veerman

(Dit artikel is verschenen in Praktische Theologie 2000/3)

‘Medemenselijkheid. Ik vraag geeneens veel, alleen medemenselijkheid.’ Dit antwoordde een vrouw die in haar jeugd slachtoffer was geworden van seksueel geweld op de vraag wat zij van een pastor verwacht. Wanneer het gaat om seksueel geweld en pastoraat, wordt een gevoelige lacune zichtbaar. Het wordt steeds duidelijker dat seksueel geweld een zeer omvangrijk probleem is. Desondanks blijken pastores niet of nauwelijks voorbereid op het adequaat reageren op seksueel geweld. Een pastor krijgt tijdens de opleiding weinig handvatten aangereikt om slachtoffers van seksueel geweld te herkennen en te begeleiden.[i]

omzien-naar-elkaar

Het doel van dit artikel is om de pastorale behoeften te schetsen van mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Het artikel begint met het levensverhaal van Els. Daarin worden verbanden en gevolgen van seksueel geweld pijnlijk zichtbaar. Na de beschrijving van mijn onderzoek[ii] worden vijf pastorale behoeften geformuleerd.

Het verhaal…

View original post 1.817 woorden meer

levensregel – een begin

Tegen de draad - omslagSoms komen er zomaar leuke en zinvolle ideeën op je pad. Tegelijk is het niet altijd makkelijk om ze vorm en body te geven. Vorig jaar las ik in het blad IDEA van de Evangelische Alliantie een pakkend stuk van Sake Stoppels over “een levensregel voor kerken” (IDEA 2/2013, p. 32-33; hier als pdf).

Stoppels zet in bij twee boeken over persoonlijke levensregels:

Stoppels stelt daarbij een intrigerende vraag: ‘Zou het denkbaar zijn dat kerkelijke gemeenten als geheel gaan zoeken naar een dergelijke verbindende regel voor hun eigen geloofsgemeenschap?Lees verder

verwachting

Gabriel’s Message (De boodschap van Gabriël), of beter The Angel Gabriel from Heaven Came, is komende zondag ons Lied van de Week. Vrees niet, we zingen het niet in het Engels (hoe mooi dat ook is), maar in de Nederlandse vertaling door Andries Govaart, die als Lied 443 in het nieuwe Liedboek is opgenomen met de titel De engel Gabriël komt aangesneld.
Naar het schijnt, is dit een van de meest populaire Christmas carols. Ik had er nog nooit van gehoord. Typisch ook dat deze carol geen Britse, maar een Baskische melodie heeft. Zo maken we al zingend nog een mooi rondje Europa ook, aanstaande zondagmorgen.  Lees verder